• 14
  • sept.
Author

DE CE GERIATRIE?

Este o realitate că îngrijirea pacientului vârstnic este diferită de cea a adultului fiincă necesită o evaluare complexă, urmată de o îngrijire specifică, de lungă durată, datorită polipatologiei, atipiei manifestărilor clinice şi răspunsului la tratament.

În acest context a apărut necesitatea dezvoltării unei specialităţi medicale distincte pentru vârstnici, ce realizează activităţi preventive şi curative, care dau posibilitatea omului să îmbătrânească frumos, să se poată bucura de o viaţă mai activă şi mai împlinită la orice vârstă.

 

Împreună cu pacienţii suferinzi şi cu familiile acestora se pot găsi soluţii terapeutice adecvate, se iau decizii cu privire la recuperare şi facilitare a procesului de îngrijire corespunzător şi se poate răspunde mai obiectiv la întrebarea cu privire la modalitatea şi locul îngrijirii ulterioare a pacientului vârstnic.

Cabinetul de Geriatrie deschis în incinta Policlinicii Top Med din Craiova reprezintă o alternativă de rezolvare a problemelor de sănătate pentru această categorie de vârstă, găsind soluţii perfect adaptate nevoilor de sănătate ale pacienţilor vârstnici, acordând sprijin şi asistenţă de specialitate fiecăruia, din perspectiva diverselor afecţiuni şi a riscurilor asociate înaintării în vârstă.

În acest mod se poate îmbunătăţi percepţia persoanelor vârstnice asupra calităţii vieţii lor, în cursul procesului de îmbătrânire şi asupra rolului activ pe care pot să îl aibă încă în societate, prin dobândirea de abilităţi, motivaţie şi support, dar mai ales prin transformarea comportamentului pasiv într-unul activ, de prevenţie.

Dacă nu se poate stopa procesul de îmbătrânire, ca factor de risc pentru marea majoritate a bolilor cronice, cu influenţă majoră asupra stării de sănătate, se poate preveni şi amâna apariţia acestor afecţiuni şi a complicaţiilor lor, prin educaţie susţinută şi prevenţie pentru pacienţi.