Despre cabinet

Cabinet deGeriatrie

Este o certitudine faptul că procesul de îmbătrânire are influenţă majoră asupra stării de sănătate şi a calităţii vieţii, din această perspectivă vârsta în sine putând fi considerată drept principalul factor de risc pentru marea majoritate a bolilor cronice.

Îngrijirea pacientului vârstnic este diferită de cea a adultului datorită:

– polipatologiei, care creează probleme deosebite privind:

  • calitatea vieţii,
  • necesarul de tratamente (şi costurile ridicate ale acestora),
  • nevoile de îngrijire,
  • riscurile de complicaţii şi agravări,
  • starea de dependenţă etc.;

– numărului mare de particularităţi pe care îl prezintă patologia vârstnicilor, privind:

  • manifestările clinice (atipia tabloului clinic, prezentarea silenţioasă a bolilor),
  • diagnosticul (lipsa unor simptome sau înlocuirea aspectelor clinice clasice cu
    manifestări nespecifice, neobişnuite),
  • tratamentul (polimedicaţie şi automedicaţie).

Experienţa acumulată pe parcursul celor peste 25 ani de activitate în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice a constituit un impuls de a oferi servicii medicale prin CABINETUL DE GERIATRIE deschis în cadrul Policlinicii Top Med Buna Vestire si Spitalului De Recuperare Medico-Balnear Buna Vestire din Craiova.

Acesta reprezintă o alternativă de rezolvare a cererii de servicii de sănătate pentru vârstnici şi acordă sprijin şi asistenţă de specialitate fiecărui pacient de vârsta a treia, din perspectiva diverselor afecţiuni şi a riscurilor asociate înaintării în vârstă.

În cadrul Cabinetului de Geriatrie se realizează servicii medicale care facilitează evaluarea pacientului vârstnic, acoperind astfel toate nevoile de diagnostic, tratament şi îngrijire medicală ale acestuia, în sistem ambulator (profilaxia specifică vârstnicului, diagnosticarea şi tratarea condițiilor acute de boală, monitorizarea bolilor cronice şi recuperarea geriatrică).

În plus, prin componenta sa profilactică îşi găseşte aplicabilitatea şi la vârste cuprinse între 45 şi 60 ani, interval în care se consideră că debutează insidios majoritatea afecţiunilor cronice.

În colaborare permanentă cu medicii de familie şi medicii de alte specialităţi, pe de o parte şi cu pacienţii şi familile acestora pe de altă parte urmăresc să găsim soluţii perfect adaptate nevoilor de sănătate ale pacienţilor vârstnici şi să iniţiem din timp măsurile necesare de ameliorare a suferinţelor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora.

Cu siguranţă educaţia sanitară constituie resursa cea mai importantă a prevenirii îmbătrânirii grevată de boli, de neputinţă, de dependenţă şi reprezintă un element cheie al consultatiei geriatrice, care este ideal să fie facută în scop preventiv, pentru a preîntâmpina afecţiunile cu impact major pe calitatea vieţii.

Pe lângă tratamentul propriu-zis, este important ca pacienţii vârstnici să fie informaţi privind regimul alimentar, riscurile la care sunt expuşi, starea actuală de sănătate şi gestionarea optimă a medicaţiei, pentru o perfectă înţelegere a planului de tratament (îngrijire) şi rezultatului acestuia.

În plus, se poate aplica OZONOTERAPIE, o procedura medicală ce tratează o paletă largă de afecțiuni ale vârstnicului, cu virtuți terapeutice remarcabile, putând fi asociată tratamentului clasic sau administrată în scop preventiv.

Experienta profesionalaDr. Gerda Mitrache

batrani

Ce este Geriatria?

GERIATRIA are drept obiectiv asistența medicală din îngrijirea acută, cronică, preventivă, de recuperare și terminală a vârstnicilor. Aceştia au o fragilitate imunologică, metabolică, vasculară şi osoasă mai accentuată decât tinerii şi adulţii, ceea ce explică frecvenţa mare de boli cronice, peste care se suprapun şi numeroase afecţiuni acute.